Djurö-Högmalmarnas Vägförening

Bergskogsvägen

Vid årsmötet 2011 behandlades klagomål rörande vägdragning och skador pga plogning vid några fastigheter utmed Bergskogsvägen. Här finns relevanta handlingar tillgängliga.

Styrelsens sammanfattning av ärendet
Lantmäterikarta över området
Klagomål, del 1
Klagomål del 2
Klagomål del 3