Djurö-Högmalmarnas Vägförening

Lillgärdsvägen

Vid årsmötet 2011 behandlades frågan om att stänga av Lillgärdsvägen för genomfart från intilliggande område. Här finns handlingarna.

Mailväxling med kommunen
Yttrande från Stockholms brandförsvar