9 juni: ”Smart” dagordning för årsmötet 15 juni med länkade dokument

Tidpunkt: 15 juni 2024 klockan 10.00.

Plats: Byns gård – Röda huset (Magasinsvägen 12, vid radhusen i Djurö by)

Tips: Klicka på blå text i fetstil för att komma till de dokument som behandlas under respektive punkt. Dokumentet öppnas då i en ny flik.


Dagordning:

1) Val av mötesordförande

2) Val av mötessekreterare

3) Val av två justeringspersoner/rösträknare

4) Styrelsens och revisorernas berättelser
a) Verksamhetsberättelse 2023 – 2024
Bilaga: Vägplan med genomförda åtgärder 2023 – 2024

b) Årsredovisning 2023 – 2024
c) Revisionsberättelse 2023 – 2024

5) Ansvarsfrihet för styrelsen

6) Framställande från styrelsen samt motioner från medlemmar
a) Vägplan – föreslagna planerade arbeten för kommande verksamhetsår
b) Styrelsens övriga framställan
Förslag till stadgar 1 – 6 b 1
Förslag till stadgeändring av styrelsens sammansättning 6 b 2
Förslag till stadgar 2 6 b 3
c) Motioner och styrelsens svar på dessa
Inga motioner har inkommit till årsmötet 2024
d) Svar på ev. tidigare obesvarade motioner eller övriga frågor
Förslag till policy biväg vägunderhåll 6d1
Avtal biväg väghållning – 6d1 BilagaA
Rapport avseende GPS-koordinater Lillgärdsvägen 6d2

7) Ersättningar/arvoden

8) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Debiteringslängd finns tillgänglig vid mötet för påseende.

9) Val av styrelseordförande samt styrelseledamöter och suppleanter

10) Val av revisorer

11) Val av valberedning

12) Övriga frågor
a) Fastställande av datum för kommande års städdag
(Förslag: Vägstädning 2025-05-17)
b) fastställande av datum för kommande årsmöte
(Förslag: Årsmöte 2025-06-14)
c) Begränsad framkomlighet med anledning av ombyggnad av elnätet
d) ev fler övriga frågor

13) Tid och plats för det justerade protokollets publicering
(Förslag: senast 2024-06-29 på föreningens anslagstavla vid Högmalmsvägens början)

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.