Årsmöte 2018

Marie Silander valdes till ny ordförande. Mötet var tämligen välbesökt och med Peter Wennersten som van och sakkunnig klubbförare för mötet avverkades alla punkter på en dryg timme.

Det hela var överraskningsfritt. Marie Silander gick från vice ordf till ordförande när mötet enligt valberedningens förslag utsåg henne att efterträda David Åström, som avsagt sig omval. Detsamma hade även Maria Tilly gjort och de två tomma platserna i styrelsen fylldes av Maria Lindstaf och Thomas Asserholt. Ny suppleant i styrelsen blev Stefan Kauffmann. I övrigt omval på alla poster (uppdatering av styrelselistan kommer snart att ske).

Ekonomin är hygglig, men budgeten medger långt ifrån alla önskvärda förbättringar. En del sådana, bl a på Bergskogsvägen, måste också anstå av andra skäl än rent finansiella, framkom det.

Den eviga frågan om trafik på Lillgärdsvägen från/till angränsande vägförening var uppe även detta årsmöte och önskemål framfördes om gupp som gör det obekvämare att ta vägen via oss, eller åtminstone en arbetsgrupp som jobbar vidare med frågan.

Peter fick också anledning att erinra om vilka formella krav som måste uppfyllas innan det kan bli tal om att inkludera nya vägsnuttar i föreningen.

Nästa årsmöte blir den 1 juni 2019.

Årsmöteshandlingar:

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.