Avgifter

Verksamheten som föreningen bedriver, dvs all förvaltning och allt vägunderhåll, finansieras av avgifter. Föreningen erhåller inga kommunala eller statliga bidrag för att sköta vägarna.

För att våra vägar ska kunna underhållas, ibland repareras och förvaltas i övrigt är föreningen därmed helt beroende av att medlemmar betalar in sina avgifter.

Årsavgiften är den avgift alla medlemmar ska betala.

Särskild avgift vid byggnation ska betalas vid all nybyggnation eller markarbeten som kräver byggnadslov eller startbesked (t ex vid byggnation av Attefallshus eller andra mindre byggnader).

Slitageersättning ska betalas av en fastighet som inte har någon andel i vägorganisationen men som använder vägen.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.