Djurö-Högmalmarnas Vägförenings medlemmar är ägarna till de 159 fastigheter som ingår i föreningen. Medlemmar betalar en obligatorisk årsavgift, som fastställs av årsmötet.

Varje medlem har förslags- och rösträtt på föreningens årsmöte. Årsmötet behandlar bland annat årsredovisning och budget, samt väljer föreningens styrelse.

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsens uppgift är att sköta den löpande förvaltningen i enlighet med planer och budget som beslutats av årsmötet.

Styrelsen sammanträder regelbundet och styrelseledamöterna är ständigt engagerade i att driva på processer, lösa stora och små problem, sköta ekonomi och andra åtaganden. Ta gärna kontakt med styrelsen (styrelsen@hogmalmarna.se) om du har frågor eller förslag av olika slag.

Föreningens revisorer granskar förvaltning och räkenskaper och lämnar sin revisionsberättelse till årsmötet.

Valberedningen förbereder val av funktionärer inför årsmötet. Har du tips på personer som vill jobba mer aktivt med vägföreningen så tipsa gärna valberedningen.

Föreningens stadgar styr verksamheten tillsammans med Anläggningslagen (AL) och Samfällighetslagen (SFL). Föreningen bildades 1971.

Djurö-Högmalmarnas Vägförening är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar.

Navigera i menyn om läs mer om avgifter, stadgar och årsmöten. Alla kontaktuppgifter till styrelse, revisorer och valberedning finns under kontakt.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.