Slitageersättning

En fastighet som inte har någon andel i vägorganisationen kan få använda vägen mot en slitageersättning. Bestämmelser om slitageersättning finns bland annat i 50 § anläggningslagen (1973:1149) (AL). Fastighetsägaren skall betala slitageersättning med hänsyn till det slitage som uppstår på vägen genom trafik till och från fastigheten. Ersättningen täcker bara slitage. Om trafiken till fastigheten orsakar skador på vägen, skall fastighetens ägare betala ersättning för skadan.

Ersättningsavgift vid skada som orsakats på väg bestäms från fall till fall.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.