Transportregler

  • Maximal bruttovikt för fordon är 12 ton. Renhållningsfordon och slamtömningsfordon är undantagna.
  • Högsta tillåtna hastighet på våra vägar är 30 km/tim – på vissa sträckor 20 km/tim. Kör gärna saktare då det finns många barn och djur som rör sig i föreningens område. Dessutom sliter det mindre på våra vägar, när du kör sakta.
  • Möte mellan bilar ska i största möjliga utsträckning ske vid de skyltade mötesplatserna.
  • Obehörig motortrafik är förbjuden.
  • Om tunga transporter ska ske till exempel i samband med nybygge måste anmälan ske i förväg till styrelsen och en särskild avgift erläggas.
  • Fastigheter som inte är anslutna till vägföreningen ska betala en slitageersättning vid användning av vägarna.

Övriga anvisningar i PDF-format:

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.