8 juni: Kort rapport från årsmötet den 5 juni

Lördagen den 5 juni höll föreningen årsmöte på Appelstams Äng. Drygt 30 medlemmar samlades för att diskutera och fatta beslut. Frågor som avhandlades var bland annat formalia avseende det gångna verksamhetsåret, vägplan och budget för det kommande verksamhetsåret, samt frågor och förslag från medlemmar.

Årsmötet fastställde följande viktiga datum för 2022:
– Vägstädningen 2022 äger rum den 21 maj.
– Årsmötet 2022 äger rum den 11 juni:

Årsmötet valde också nya styrelsemedlemmar: Nyval av Camilla Allmyr och Andreas Gustafsson som ordinarie ledamöter och omval av Christina Waclaw som ordinarie ledamot och Arne Kullgren som suppleant. Vi hälsar de nya ledamöterna varmt välkomna! Vi vill också passa på att rikta en särskild hälsning till Christer Borg och Johan Möller som avgick som styrelseledamöter. Stort tack till er!

Efter årsmötet höll styrelsen ett konstituerande möte och konstituerade sig enligt följande:
Bengt Åbjörnsson Wiidh, ordförande
Maria Lindstaf, vice ordförande
Andreas Gustafsson, sekreterare
Camilla Allmyr, kassör
Christina Waclaw, ledamot
Stefan Kaufmann, suppleant
Arne Kullgren, suppleant
Joseph Rhodin, suppleant

Uppdaterade kontaktuppgifter till styrelsen finns under KONTAKT.

Årsmötesprotokollet ska finnas tillgängligt senast den 26 juni på vår anslagstavla vid Högmalmvägens början samt här på hemsidan. Så välkommen tillbaka!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.