26 maj: Årsmöteshandlingar och ”smart” dagordning inför årsmötet lördagen den 5 juni

Nu finns årsmöteshandlingarna tillgängliga här på hemsidan. Årsmötet äger som tidigare aviserats rum den 5 juni kl. 10.00 på Appelstams Äng (Svarthöjdsvägen ca 150 meter in till vänster). Varmt välkomna!

Årsmöteshandlingarna finns under fliken Årsmöte 2021 där även årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt efter mötet. Men för att underlätta för er och göra det smidigt när vi håller själva mötet finns förslaget till mötesordning med direktlänkar till årsmöteshandlingarna här nedan.

Har du frågor inför årsmötet så är du självklart välkommen att höra av dig till styrelsen – kontaktuppgifter finns under Kontakt.

Förslag till mötesordning

(Blåmarkerad text har direktlänk till det dokument som dagordningspunkten föreslås behandla.)

1) Val av mötesordförande

2) Val av mötessekreterare

3) Val av två justeringspersoner/rösträknare

4) Mötets behöriga utlysande

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

6) Styrelsens årsredovisning

7) Revisionsberättelse

8) Ansvarsfrihet för styrelsen

9) Framställande från styrelsen samt motioner från medlemmar

a) Eventuella motioner

b) Besvarande av föregående års motioner

c) Genomgång av genomförda arbeten enligt vägplan för 2020/21

d) Genomgång av kommande arbeten enligt vägplan för 2021/22

e) UTGÅR Förslag till ändringar av stadgar

10) Ersättning till styrelse och revisor

11) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
(tillgänglig vid årsmötet och fastställts där)

12) Val av styrelseordförande samt styrelseledamöter och suppleanter

13) Val av revisorer

14) Val av valberedning

15) Övriga frågor

16) Fastställande av datum för nästa årsmöte och vårstädning
(Förslag: årsmöte 11/6 samt vägstädning 21/5)

17) Tid och plats för det justerade protokollets publicering
(Förslag: senast 26/6 på föreningens anslagstavla vid Högmalmsvägens början)

18) Mötets avslutande

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.