7 juni: Snart dags för årsmöte 11 juni – här finns ”smart” dagordning med länkar till samtliga årsmöteshandlingar

Hej!

Nu på lördag den 11 juni kl. 10.00 är det dags för vårt årsmöte som äger rum i matsalen i Djurö skola.

Här nedan finns ett uppdaterat förslag till dagordning med direktlänkar till årsmöteshandlingarna. (Samtliga årsmöteshandlingar finns även under fliken Årsmöte 2022).

Hoppas vi ses på lördag!

Förslag till mötesordning för årsstämman 11 juni kl. 10.00 i matsalen Djurö skola

(De blåmarkerade länkarna leder till de dokument som avhandlas under respektive dagordningspunkt.)

1)             Val av mötesordförande

2)             Val av mötessekreterare

3)             Val av två justeringspersoner/rösträknare

4)             Mötets behöriga utlysande

5)             Styrelsens verksamhetsberättelse

6)             Styrelsens årsredovisning

7)             Revisionsberättelse

8)             Ansvarsfrihet för styrelsen

9)             Framställande från styrelsen samt motioner från medlemmar

a)             Eventuella motioner

b)             Besvarande av föregående års motioner

c)              Genomgång av genomförda arbeten enligt vägplan för 2021/22

d)             Genomgång av kommande arbeten enligt vägplan för 2022/23

e)             Förslag till ändringar av stadgar

f)              Övriga framställande från styrelsen

10)            Ersättning till styrelse och revisorer

11)            Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
(tillgänglig vid årsmötet och fastställs där)

12)            Val av styrelseordförande samt styrelseledamöter och suppleanter

13)            Val av revisorer

14)            Val av valberedning

15)            Övriga frågor

16)            Fastställande av datum för nästa årsmöte och vägstädning
(Förslag: årsmöte 10/6 samt vägstädning 13/5)

17)            Tid och plats för det justerade protokollets publicering
(Förslag: senast 26/6 på föreningens anslagstavla vid Högmalmsvägens början)

18)            Mötets avslutande

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.