22 juni: Kort rapport och protokoll från årsmötet 11 juni

Lördagen den 11 juni höll vägföreningen årsmöte i Djurö skolas matsal. Dryga trettiotalet medlemmar slöt upp för att diskutera och fatta beslut om både saker som varit och som komma skall. Vill du läsa hela protokollet så finns det HÄR.

Årsmötet godkände styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse, samt fattade beslut om vägplan och budget för det kommande året. Årsmötet beslutade om oförändrade vägavgifter. De två motioner som inkommit till årsmötet som handlade om vägmarkeringar och bomfrågan behandlades tillsammans med förslag från styrelsen om nya stadgar, tillägg till slitageavgiften samt hantering av momsfrågan.

Årsmötet riktade ett stort och särskilt tack till de avgående styrelseledamöterna Maria Lindstaf, Christina Waclaw, Stefan Kauffman och Joseph Rhodin.

Årsmötet valde även ny styrelse och styrelsen för 2022 -2023 består av följande personer:

Ordförande: Bengt Wiidh
Sekreterare: Andreas Gustafsson
Kassör: Camilla Allmyr
Ordinarie ledamöter:
Jonas Widell
Therese Herowono
Suppleanter:
Arne Kullgren
Kevin Briffa
Kent Westergren

Kontaktuppgifter till styrelsen finns HÄR.

Styrelsen 2022-2023
Övre raden från vänster: Kevin Briffa, Kent Westergren, Bengt Wiidh, Camilla Allmyr, Andreas Gustafsson. Nedre raden från vänster: Arne Kullgren, Therese Herowono, Jonas Widell.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.