17 juni: Kort rapport från årsmötet den 10 juni

Lördagen den 10 juni hölls vägföreningens årsmöte i matsalen på Djurö skola. Ett trettiotal medlemmar slöt upp för att gemensamt fatta beslut om sådant som varit och sånt som komma skall.

Några viktiga punkter som årsmötet fattade beslut om:

  • Camilla Allmyr valdes till ny ordförande för vägföreningen och utgör tillsammans med ledamöterna Therese Heronowo, Kent Westergren, Jonas Widell och Bengt Wiidh samt suppleanterna Kevin Briffa, Ewa Gavatin och Annelie Törmälä föreningens styrelse.
  • Nya stadgar klubbades och det beslutades om höjning av såväl medlemsavgifterna som påminnelseavgifter och slitageavgifter.
  • En rad olika förslag om tillägg till vägplanen för kommande år diskuterades och bifölls.
  • Datum för årsmöte 2024 fastställdes till lördagen den 15 juni och vägstädning lördagen den 18 maj.

Ett justerat protokoll med samtliga ärenden och beslut finns tillgängligt på anslagstavlan vid Högmalmsvägens början samt här på hemsidan senast den 25 juni. Så håll utkik och välkommen tillbaka!

Samtliga dokument som årsmötet behandlade finns under Årsmöte 2023.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.