3 juni: ”Smart” dagordning inför årsmötet den 10 juni

Hej!

Nu är det snart dags för vårt årsmöte som äger rum den 10 juni kl. 10.00 i matsalen på Djurö skola.

Här nedan finns ett uppdaterat förslag till dagordning med direktlänkar till årsmöteshandlingarna. Samtliga årsmöteshandlingar finns även under fliken Årsmöte 2023. Där finns även en fullmaktsblankett om någon behöver en sådan.

Ta kontakt med styrelsen om du har frågor inför årsmötet. Uppgifter finns under KONTAKT.

Hoppas vi ses på lördag!

Förslag till mötesordning för årsstämman 10 juni kl. 10.00 i matsalen Djurö skola

(De blåmarkerade länkarna leder till de dokument som avhandlas under respektive dagordningspunkt.)

1)             Val av mötesordförande

2)             Val av mötessekreterare

3)             Val av två justeringspersoner/rösträknare

4)             Mötets behöriga utlysande

5)             Styrelsens verksamhetsberättelse

6)             Styrelsens årsredovisning

7)             Revisionsberättelse

8)             Ansvarsfrihet för styrelsen

9)             Framställande från styrelsen samt motioner från medlemmar

a)             Eventuella motioner

Inga nya motioner har inkommit.

b)             Besvarande av föregående års motioner

c)              Genomgång av genomförda arbeten enligt vägplan för 2022/2023

d)             Genomgång av kommande arbeten enligt vägplan för 2023/2024

e)             Förslag till ändringar av stadgar

f)              Övriga framställande från styrelsen

10)            Ersättning till styrelse och revisorer

11)            Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
(tillgänglig vid årsmötet och fastställs där)

12)            Val av styrelseordförande samt styrelseledamöter och suppleanter

13)            Val av revisorer

14)            Val av valberedning

15)            Övriga frågor

16)            Fastställande av datum för nästa årsmöte och vägstädning
(Förslag: årsmöte 15/6 2024 samt vägstädning 18/5 2024)

17)            Tid och plats för det justerade protokollets publicering
(Förslag: senast 25/6 2023 på föreningens anslagstavla vid Högmalmsvägens början)

18)            Mötets avslutande

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.