1 maj: Kallelse till årsmöte 15 juni

Medlemmarna i Djurö-Högmalmarnas vägförening kallas härmed till årsstämma.

Tidpunkt: 15 juni 2024 klockan 10.00.

Plats: Byns gård – Röda huset (Magasinsvägen 12, vid radhusen i Djurö by)

(Klicka för att visa Magasinvägen 12 i Google Maps)

Dagordning:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställande från styrelsen eller motioner från medlemmar
 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse och styrelseordförande
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
  Fastställande av datum för nästa årsmöte och vägstädning
  (Förslag: årsmöte 2025-06-14 samt vägstädning 2025-05-17)
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
  Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.
  (Förslag: senast 2024-06-29 på föreningens anslagstavla vid Högmalmsvägens början)

Här på hemsidan kommer samtliga årsmöteshandlingar löpande att publiceras under fliken Årsmöte 2024.

Eventuella frågor före årsmötet kan ställas till ordforande@hogmalmarna.se.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.